ריתוך גליל
מיכלים 1200 ליטר
מיכל של נירוסופט לאוסטרליה
מיכל לים המלח 1 קוב
מיכלים למים 30 קוב
מיכלים חקר
מיכלים 800 ליטר
מיכל 5000 ליטר
מיכל 1500 ליטר
מיכל 1000 ליטר
מיכלים 200 ליטר
הובלת מיכלים 30 קוב
מיכלים ODIS
מיכל 10 קוב
מיכל של הנדסת הטפלה