מיכל שפכים 50 קוב
מיכל עם תחתית קונית 30 קוב
מיכל לכלור פעיל
מיכל לאחסון היפוכלוריט
מיכלים לאחסון מים
מיכל 30 קוב
מיכל 20 קוב
מיכל 10 קוב
מיכל בור 10 קוב
מיכלים לאגירת מים
מיכל שוכב 10 קוב
מיכל שוכב למקורות
ריתוך גליל של מיכל