עגלות
עגלום אומריקס
סטנד שקוף
סולם מפלסטיק
משפך של מכתשים
מצופים למשאבות
מסנן למים
מסנן
מיכל עם משאבה
חריטות מיוחדות
ייצור ידני T
סעפת PP
Drum Filter