צנרת פוליאטילן
צנרת בקטורה
צנרת באינטל
ייצור אביזר קוטר גדול
מנרת פוליפרופילן קוטר 400
חדירות בצנרת פוליפרופילן
צנרת פוליאטילן במקסימה
צנרת פוליאטילן לחיבור מפוחים